W hamburskim HafenCity zbudują największy w Niemczech budynek modelowy… z drewna

Wizualizacja innego 16- piętrowego, mającego powstać na terenie HafenCity budynku Campus Tower. Fot. Garbe Immobilien-Projekte

Przedsiębiorstwo Garbe Immobilien-Projekte zamierza zbudować, przy ,,poparciu” finansowym DBU 19-piętrowy mieszkalny budynek z drewna. Dla przyszłych mieszkańców przygotowuje się szereg udogodnień i atrakcji...

Oprac. rb
Źródła: Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, presseportal.de, Garbe Immobilien-Projekte

Drewniane "Wildspitze"

W hamburskim HafenCity firma Garbe Immobilien-Projekte, pochodząca także z Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta zamierza zbudować największy w Niemczech drewniany blok mieszkalny. Nie zapomniano podkreślać, że będzie on jednocześnie ,,możliwie przyjazny dla środowiska”. Projekt w ciągu trzech najbliższych lat zostanie wsparty fachowo i finansowo przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska (DBU) sumą prawie pół miliona euro. Fundacja, mająca siedzibę w Osnabrück chciałaby, aby projekt realizowany w HafenCity stał się przykładem innowacyjności dla całej branży budowlanej.

Uzasadnieniem budowy tak wysokiego budynku z drewna, poza argumentami ochronnośrodowiskowymi, jest chęć zaradzenia niedoborom mieszkań, szczególnie w miejscach, gdzie zachodzi pilna potrzeba zagęszczenia. Budowa budynku ma nie być przy tym tak absorbująca, jak w wypadku budowli żelbetonowych, gdzie mieszkańcy mają do czynienia z hałasem, kurzem i częstym blokowaniem ulic. Zastosowanie modułowej konstrukcji drewnianej ma być zatem alternatywą przyjazną środowisku i mieszkańcom. Celem firmy Garbe Immobilien-Projekte jest obecnie przetestowanie modelowego budynku w większej skali. „Na trzykondygnacyjnym cokole chcemy umieścić wydłużony siedmiopiętrowy kompleks, a także 19- piętrową wierzę- wszystko z trwałego certyfikowanego drewna. To byłby najwyższy drewniany wieżowiec Niemiec”- wyjaśnił dyrektor zarządzający Garbe Immobilien-Projekte Fabian von Koeppen.

„Jeśli projekt zakończy się sukcesem, to ta drewniana budowla będzie innowacyjnym wzorem dla całej branży budowlanej. Ponadto jest przyjaznym środowisku impulsem przeciwnym niedoborowi mieszkań, a przy tym łączy rozwiązanie dwóch z głównych problemów naszych czasów”- zaznaczył sekretarz generalny DBU Alexander Bonde. W obecnych czasach mieszkanie w przystępnej cenie jest nie tylko w dużych miastach niemieckich cennym towarem. Rozwiązanie tego problemu wielu ekspertów widzi w zagęszczaniu powierzchni”- wyjaśniła referentka DBU ds. architektury i budownictwa Sabine Djahanschah.

Wszystko dla dobra mieszkańców

Wizjonerzy znad Łaby pomyśleli również o zastosowaniu koncepcji wspólnego korzystania z samochodów (Car-Sharing) napędzanych elektrycznie. Jedną z ,,atrakcji” budynku ma być podziemny parking na około 100 miejsc, przygotowany do elektromobilności. 23 miejsca parkingowe zarezerwowano dla samochodów do wspólnego wykorzystania.

,,Spośród łącznej liczby 180 mieszkań, 60 ma powstać jako publiczne, dofinansowywane mieszkania czynszowe, tak aby osoby z niższymi dochodami miały również szansę znaleźć tam nowy dom” - zaznaczył von Köppen.

W budynku ma znaleźć zakwaterowanie również Niemiecka Fundacja Dzikich Zwierząt. Obok siedziby fundacji będą miały miejsce stałe wystawy multimedialne poświęcone takim zagadnieniom, jak strategie zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska i gospodarce rolnej. Ponadto uzupełnieniem będą sale dydaktyczne i szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, sala kinowa oraz powierzchnie gastronomiczne i biurowe.

Nie tylko oszczędność 26.000 ton dwutlenku węgla

„Dzięki użyciu drewna możemy prawdopodobnie zaoszczędzić 26.000 ton dwutlenku węgla, które w przeciwnym razie powstałyby podczas produkcji, transportu lub nawet w ramach usuwania odpadów innych materiałów budowlanych. Poza tym usiłujemy ekonomicznie obchodzić się z drewnem, dlatego potrzebujemy go możliwie mało”- zaznaczył Köppen.

Budynek, jak zaznaczają wizjonerzy budownictwa drewnianego, ma zostać zmontowany z modułów prefabrykowanych, które powstaną wcześniej w warsztatach. W połączeniu z inteligentną logistyką zastosowaną na placu budowy budowla będzie jeszcze bardziej przyjazna dla środowiska.

Dla Sabine Djahanschah budynek jest projektem modelowym. Na jego podstawie będzie można dokonać korekt z dziedziny bezpieczeństwa, planowania i, co chyba najważniejsze dla referentki DBU ds. architektury i budownictwa, propagować nową alternatywną ideę.

DBU (Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony Środowiska (DBU) należy do największych fundacji w Europie. Powstała na mocy Ustawy z 18 lipca 1990 r. Zajmuje się promocją innowacyjnych i przykładowych projektów służących ochronie środowiska. DBU jest organizacją finansowaną i kontrolowaną przez rząd niemiecki.

Fundacja od momentu podjęcia działań w 1991 r. (założona została w 1990 r.), wsparła prawie 9 700, których budżet wynosił łącznie 1,74 mld euro. Środki na założenie DBU pochodziły ze sprzedaży państwowego przedsiębiorstwa górniczo-metalurgicznego Salzgitter AG. 24 października 1989, rząd federalny na wniosek Federalnego Ministra Finansów, dr Theo Waigel'a wydał w tej sprawie stosowną uchwałę. Kapitał założycielski DBU w 1991 r. wynosił ponad 1,28 miliarda euro. Obecnie mógł on wzrosnąć do około 2,24 miliarda euro (dane z 31.08.2018). Roczne dochody fundacji przeznaczane są na cele promocyjne projektów.

Cel misji DBU

Celem misji DBU jest wspieranie ,,wzorcowych” projektów, służących ochronie środowiska przy szczególnym uwzględnieniu małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja statutowo powinna być zaangażowana głównie w projekty pozarządowe, może jednak je uzupełniać. Finansowane projekty powinny w praktyce powodować długofalowe efekty, dawać impuls i wywoływać efekt mnożnikowy. Intencją BDU jest rozwiązywanie aktualnych problemów środowiska naturalnego, które są w szczególności rezultatem niezrównoważonego prowadzenia gospodarki, a także stylu życia ludzi. BDU centralne wyzwania widzi przede wszystkim w zmianach klimatu, utracie różnorodności biologicznej, w niezrównoważonym wykorzystywaniu zasobów naturalnych oraz w emisji szkodliwych substancji. Tym samym tematy wspierania projektów nawiązują do aktualnych przekonań naukowych, dotyczących ograniczeń planety, a także do zawartych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju- dowiadujemy się, czytając i zwijając uszy w rulony nowomowy zaprezentowanej na stronie DBU.

*

Skojarzenia z wydawałoby się, minioną epoką są nader czytelne i wręcz modelowe. Przyszłym niezrównoważenie ekologicznie żyjącym mieszkańcom bloku dedykuję salę, gdzie na okrągło będzie się wyświetlało ,,Alternatywy 4” świętej pamięci Bareji. W sali Fundacji Dzikich Zwierząt mogłoby się znaleźć przecież przytulisko dla odpowiednika Balcerka z Jego gołębiami, a w salonach gastronomiczno-oświatowo-szkoleniowych mógłby brylować, objeżdżający swoje włości darmowym elektrycznym samochodem, z napisem ,,STOP dla dwutlenku węgla”, ze swoimi pomysłami integracyjnowychowawczymi nieodżałowany współpracownik systemu i gospodarz domu Anioł.

Wstępną wizualizację budynku można zobaczyć, odwiedzając stronę Hamburger Abendblatt:

www.abendblatt.de/hamburg/article215364871/Fast-500-000-Euro-fuer-neues-Holz-Hochhaus-in-der-HafenCity.html