II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego w Łodzi

Fot. II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego

24 października przedsiębiorcy drzewni i meblowi powinni wybrać się do Łodzi na forum wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji oraz tworzenia środowiska dla współpracy w zakresie bezpiecznego rozwoju polskiego przemysłu drzewnego.

Źródło: e-handeldrewnem.pl

Ciągły rozwój przedsiębiorstw drzewnych powoduje, że od kilku lat polskie firmy zdobywają coraz większe uznanie, ale niestety każdego miesiąca dochodzi w zakładach branży drzewnej do pożarów i wybuchu pyłu drzewnego. Zakłady, które tego doświadczają, w praktyce przekonują się boleśnie jak kosztowne jest lekceważenie podstawowych zasad kultury bezpieczeństwa czy kodeksu dobrych praktyk.

Mimo, że świadomość przedsiębiorców cały czas się poprawia, to nadal w bardzo wielu zakładach nie są przestrzegane podstawowe zasady wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, zaleceń audytorów firm ubezpieczeniowych czy chociażby doświadczeń własnych i innych firm, o podobnej działalności.

Przyczyny i miejsca powstawania pożarów lub wybuchów w zakładach przemysłu drzewnego obecnie są już w większości bardzo dobrze znane firmom ubezpieczeniowym. Często jednak ich przedstawiciele słyszą: „mnie to nie dotyczy”, „u mnie się to nie ma prawa wydarzyć”. Mimo częstych zdarzeń, temat bezpieczeństwa w zakładach branży drzewnej nadal jest niedoceniany.

- Tylko wspólne działania różnych środowisk, dla których branża drzewna jest istotna, mogą wpłynąć korzystnie zarówno na bezpieczną realizację procesów produkcyjnych jak i niezawodność funkcjonowania - mówi Maciej Wróbel, koordynator - starszy inżynier ryzyka PZU LAB SA. – Od spełnienia tych warunków uzależniona będzie dalsza ekspansja przemysłu drzewnego na rynku krajowym i zagranicznym. Dlatego PZU LAB SA, wespół z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli i Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego organizuje II Forum Bezpieczeństwa Polskiego Przemysłu Drzewnego. Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2018 w Hotelu Ambasador Premium w Łodzi. Partnerami wydarzenia są organizacje i instytucje mające ogromny wpływ na kreowanie bezpieczeństwa w polskim przemyśle, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd Dozoru Technicznego, ale także grupa IKEA.

Przed rokiem zorganizowano pierwsze takie forum w Mortęgach, z udziałem przedstawicieli czołowych zakładów przemysłu drzewnego, wielu instytucji i organizacji państwowych, społeczności inwestycyjnej oraz firm ubezpieczeniowych, którym zależy na bezpiecznym rozwoju polskich przedsiębiorstw. W tym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większego grona przedsiębiorców, bo Forum stanowi doskonałą platformę do nawiązywania kontaktów zawodowych, dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji oraz tworzenia środowiska dla przyszłej współpracy w zakresie bezpiecznego rozwoju polskiego przemysłu drzewnego. Kilka firm przygotowuje wystawy swoich rozwiązań i usług, zapewniających bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania zakładów branży drzewnej.

W programie tej interesująco się zapowiadającej konferencji przewidziano wykłady ekspertów i praktyków w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem oraz spotkania z przedstawicielami producentów rozwiązań technologicznych stosowanych w przemyśle drzewnym. Dostępnych będzie wiele technicznych rozwiązań dla przemysłu drzewnego, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i pożarowego oraz dostępnych na rynku ofert ubezpieczeniowych. Przedsiębiorcy będą mogli prezentować ubezpieczycielom swoje oczekiwania oraz dowiedzą się o dostępnych rozwiązaniach prawnych i finansowych, o aktualnych wyzwaniach stojących przed zakładami przemysłu drzewnego w procesie ubezpieczenia oraz poznają przykłady rozwiązań ubezpieczeniowych dla trudnych branż.

Patronem medialnym Forum są czasopisma Wydawnictwa Inwestor – Gazeta Przemysłu Drzewnego oraz Meblarstwo – Komponenty i Technologie.